Als studiebureau maken wij alle plannen op die de stabiliteit van de betreffende projecten waarborgt. Deze projecten kunnen woningen, appartementsgebouwen, kantoren, industriële loodsen, machinefunderingen, enz. zijn.

De stabiliteitstudie houdt in dat alle dragende elementen van een bouwwerk berekend en getekend worden. Deze dragende elementen kunnen metselwerk, beton, staal, hout, enz. zijn. Voor beton worden zowel bekistingsplans, wapeningsplans als wapeningsborderellen opgemaakt.

De studie strekt zich uit van funderingen tot en met het dak. Om op een economische manier een fundering te ontwerpen en uit te rekenen is het sterk aan te raden (en tenzij voor kleine verbouwingen zelfs verplicht) om een diepsondering (= grondonderzoek) te laten uitvoeren. Uit dit diepsonderingsrapport kan dan de meest economische funderingsmethode (palen, putten, sleuven, algemene funderingsplaat,…) afgeleid worden. Bij het bepalen van de meest economische funderingsmethode wordt uiteraard rekening gehouden met stabiliteit en de kostprijs.

Indien er geen stabiliteitstudie wordt opgemaakt, en de dimensionering van alle dragende elementen wordt overgelaten aan het “gevoel” en de “ervaring” van de ruwbouwaannemer, leidt dit vrijwel altijd tot een grote overdimensionering. De extra kosten van deze overdimensionering worden ruimschoots teruggewonnen door het laten uitvoeren van een betrouwbare en correcte stabiliteitstudie.

In elke offerte wordt ook een tarief vermeld voor werfcontroles. Deze controles zijn niet noodzakelijk, en de kostprijs hiervoor kan eventueel vervallen, maar zijn toch sterk aangewezen. Vooral bij werven met gewapend beton is het sterk aan te raden dat de wapening gecontroleerd wordt op de werf door ons studiebureau.

De kostprijs van de hele studie is afhankelijk van de grootte en de complexiteit van het project. Wij werken zoveel mogelijk met forfaitaire prijzen, zo is de totale kostprijs van de studie zo goed mogelijk gekend vanaf dag 1 en worden onaangename verrassingen vermeden.

Wij maken voor elk project een gepersonaliseerde, vrijblijvende offerte op. U kunt ons hiervoor steeds bereiken op info@x-act.be of via het contactformulier.